Alka Vitae

Bent u zuur?
Dagelijks groeit ons bewustzijn over de werking van ons lichaam.
Maar bij veel mensen is nog niet bekend hoe ons voedingspatroon en onze levensstijl de gezondheid op de langere termijn kan beïnvloeden.

Voeding, stress, medicijnen, overmatige spierbelasting produceren na verbranding zure afvalstoffen die uw lichaam kwijt moet om de zuurgraad van het bloed op een constant niveau te houden.
Voorbeelden van zure afvalstoffen zijn urinezuren en melkzuren.

Om de zuurgraad van het lichaam optimaal te houden, moeten zure afvalstoffen worden afgevoerd.
Dit doet het lichaam door deze uit te scheiden via de nieren, de longen en de huid.
Daarnaast neutraliseert het lichaam zuurresten met behulp van onze lichaamseigen stof natriumbicarbonaat.
Maar de hoeveelheid afvalzuren die dagelijks in het bloed vrijkomt is te groot om via de normale uitscheidingsorganen ons lichaam te verlaten.
Het lichaam slaat de zuurresten dan op in het lichaam.
Dit veroorzaakt zure ophopingen waardoor onze gezondheid risico’s loopt.
Daarnaast kunnen belangrijke enzymactiviteiten niet plaatsvinden als het lichaam te zuur is.

Verzuring met de jaren!!
Als wij gezond ter wereld komen, bestaat ons lichaam voor 70% uit water en 30% uit sporenelementen en mineralen.
Naarmate we ouder worden, nemen deze hoeveelheden af.
Wist u dat ons lichaam al na het 40ste levensjaar voor de helft uit zure afvalstoffen kan bestaan.?

Actief Ontzuren
Door actief te ontzuren gaat u het zuur-base evenwicht herstellen door gericht de opgehoopte zuurresten in het lichaam te neutraliseren, af te breken, op te lossen en af te voeren.
Daarnaast biedt actief ontzuren het dagelijkse basische tegenwicht waardoor het lichaam wordt beschermd tegen verzuring.
Actief ontzuren kunt u op de volgende manieren doen:

Verhoog uw basische buffer!
Natriumbicarbonaat is de basische buffer die overtollige afvalzuren in het bloed moet neutraliseren.
Door deze basische buffer dagelijks te verhogen kunnen veel meer afvalzuren onschadelijk worden gemaakt zodat het lichaam de zuren niet hoeft te dumpen in het lichaam.
Daarnaast heeft natriumbicarbonaat een actieve ontzurende werking door reeds gevormde zuurresten in allerlei plekken in het lichaam op te lossen.
Met Alka® Druppels, Alka®Tabs Original, Alka® Tabs Magnesium en Alka®Tabs Calcium gaat u ontzuren door de bicarbonaatproductie dagelijks op veilige wijze te verhogen.